Thông báo

  • Thông báo xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng thành phố Đà Nẵng năm 2020 Đăng ngày 04-11-2020 01:21
  • Nghị quyết: Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 Đăng ngày 23-10-2020 14:10
  • Thông báo về việc nhập cảnh của người nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 20-10-2020 09:10
  • Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Nhật Bản Đăng ngày 20-10-2020 08:38
  • Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào học tập, làm việc tại Đà Nẵng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 13-10-2020 08:43
  • Thông tư mới về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm Đăng ngày 09-10-2020 07:21
  • Chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đăng ngày 06-10-2020 15:17
  • Hướng dẫn hỗ trợ cho người nhập cảnh vào học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 01-10-2020 07:09
  • Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ngày 30-09-2020 09:56
  • Thông báo lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 07-09-2020 13:03