Thông báo về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2021
Đăng ngày 23-11-2021 09:48

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021; sau khi nhận được báo cáo kết quả điểm phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2021, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển như sau:

1. Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021 (có danh sách kèm theo Phụ lục).

2. Mọi ý kiến thắc mắc về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Sau ngày 26/11/2021, Sở Ngoại vụ không giải quyết mọi ý kiến thắc mắc có liên quan.

Download Thông báo