Kết nối doanh nghiệp
Đăng ngày 25-03-2022 01:44

Tìm doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bún và bánh tráng khô  

Tìm doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bún và bánh tráng khô, CIF tại cảng Long Beach hay Houston port .

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tai Houston Hoa Kỳ
Email Vntradeofficehouston@gmail.com

Nguyễn Mạnh Quyền Trưởng Chi nhánh thương vụ tại Houston - Hoa Kỳ

Mobile +1 346 610 6333

Viber +41 779850898

Doanh nghiệp tại Mỹ cần nhập khẩu bún khô, phở khô, bánh tráng.

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu: thuyntt@vietrade.gov.vn.
Yêu cầu báo giá CIF đến cảng Longbeach/ Houston Hoa Kỳ
Container 20 và 40ft

Nguồn: Trang Ngoại giao kinh tế https://ngkt.mofa.gov.vn/