Đảm bảo nền giáo dục chất lượng cho trẻ em mầm non ở Đà Nẵng
Đăng ngày 01-01-2022 08:20

Ngày 31/12/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4375/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non – giai đoạn 3 do tổ chức VVOB tại Việt Nam tài trợ.

Dự án “Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non” (CITIES) to tổ chức Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance (VVOB) - tổ chức phi chính phủ của Bỉ - và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp triển khai từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2021 qua 2 giai đoạn với nhiều kết quả tích cực, giúp giáo viên của thành phố Đà Nẵng có hiểu biết sâu hơn về các rào cản đô thị liên quan tới việc học của trẻ mầm non, cũng như nâng cao năng lực thích ứng của hệ thống giáo dục với những thay đổi nhanh chóng của xã hội.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tổng kết dự án CITIES giai đoạn 2019-2021 (Nguồn: Sở GD&ĐT)

Dự án CITIES giai đoạn 3 có mục tiêu nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm và khả năng tự phục hồi của giáo viên ở Đà Nẵng nhằm giải quyết một cách sáng tạo và bền vững những thách thức giáo dục nói chung và trong bối cảnh đô thị nói riêng, nhằm đảm bảo nền giáo dục chất lượng cho tất cả trẻ em và đảm bảo hoạt động phát triển chuyên môn được liên tục và hiệu quả cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường.

Dự án có tổng kinh phí tài trợ hơn 3 tỷ đồng, được thực hiện tại 29 trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, dự kiến từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022.

Thùy Linh