Phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh thành ven biển
Đăng ngày 23-12-2021 08:01

Ngày 20/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4082/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh thành ven biển do Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (GAIA-Philippines) tài trợ.

Dự án được thực hiện tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022, có mục tiêu nâng cao năng lực phân loại rác cho cộng đồng địa phương với các hoạt động chính như nghiên cứu hiện trạng phát sinh chất thải rắn, tập huấn cho cộng đồng dân cư về hoạt động phân loại rác, tập huấn nhóm nòng cốt về công tác quản lý, xây dựng cơ chế hoạt động và kế hoạch hoạt động cho Tổ bảo vệ môi trường đến năm 2025, khảo sát thực hiện và xây dựng mô hình trạm Cơ sở Thu hồi Vật liệu (MRF), thực hiện công tác truyền thông…

Dự án có kinh phí tài trợ 182 triệu đồng, do Trung tâm Xây dựng và thúc đẩy phát triển bền vững (BUS) (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố) tiếp nhận và thực hiện.

Thùy Linh