Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Đăng ngày 05-11-2021 02:51

Sáng ngày 04/11/2021, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến.

Đây là hoạt động trong chương trình công tác năm 2021 của Sở Ngoại vụ, nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ bày tỏ hi vọng trên cơ sở Bản ghi nhớ được ký kết, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng sẽ có cơ hội trao đổi, học hỏi nhiều hơn từ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh về kinh nghiệm triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp nhằm vận động hiệu quả hơn nữa nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của hai thành phố thông qua việc đồng tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, các sự kiện gặp mặt doanh nghiệp, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tại hai địa phương, các sự kiện giao lưu văn hóa, thông tin đối ngoại liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra một trang mới cho quan hệ của hai cơ quan. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới sẽ đạt được kết quả khả quan qua việc phát huy mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nga Trần