Đà Nẵng triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi
Đăng ngày 31-10-2021 14:34

Ngày 30/10/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, toàn bộ trẻ em đủ 12 đến dưới 18 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài) có chỉ định sử dụng vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế sẽ được tiêm chủng. Dự kiến thời gian triển khai tiêm chủng từ tháng 11-12/2021, thực hiện theo thứ tự lứa tuổi từ cao đến thấp và tình hình dịch tại địa phương.

Từ ngày 02/11/2021, thành phố Đà Nẵng triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 15 đến dưới 18 tuổi (Nguồn: Tuổi trẻ Online)

Theo Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách trẻ em đang theo học từ lớp 6 đến hết lớp 12 tại các cơ sở giáo dục thuộc quản lý trên địa bàn. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở. UBND các quận, huyện rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi không thuộc các đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách hiện đang cư trú trên địa bàn quận, huyện.

Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện trong việc rà soát, lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố tham gia tiêm chủng.

Người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài từ 12 đến dưới 18 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có thể đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại đây: https://forms.gle/scecCZxH7JftzwUT7

Thùy Linh