Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 - mở đường cho hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới
Đăng ngày 20-10-2021 01:40

Nhằm phát huy vai trò của công tác đối ngoại, kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; trên cơ sở chủ trương, định hướng của thành phố tại Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đã xây dựng Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Ngày 24/9/2021, UBND đã ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND phê duyệt Đề án này.

 Từ khi Chỉ thị 41-CT/TW năm 2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác Ngoại giao kinh tế ban hành, thành phố đã ban hành Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020. Các Đề án này đã phát huy hiệu quả, đem lại những kết quả tích cực về kinh tế đối ngoại cũng như làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới, quảng bá hình ảnh thành phố, kết nối, xúc tiến thành công nhiều chương trình/dự án hợp tác cụ thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian qua. Nhờ đó, Đà Nẵng dần xây dựng được hình ảnh một thành phố phát triển năng động và thương hiệu là điểm đầu tư đáng tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, điểm đến du lịch được yêu thích, thành phố của các sự kiện quốc tế mang sức lan tỏa lớn.

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng Đề án giai đoạn mới, ngày 12/3/2021, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. Tại Hội nghị, các kinh nghiệm về việc thực hiện công tác ngoại giao kinh tế từ các sở, ngành thành phố, từ Bộ Ngoại giao, các đối tác nước ngoài và hiệp hội doanh nghiệp; những hạn chế cần được cải thiện và những định hướng, giải pháp cho thời gian tới đã được phân tích.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016-2020

Một số khó khăn, thách thức mà Đề án giai đoạn mới cần giải quyết như việc đổi mới trong phương hướng và cách thức tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn; khảo sát thị trường mới; tăng mức độ hiệu quả và giá trị thực tiễn của các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư tại thị trường nước ngoài; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thành phố nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong thương mại quốc tế, chủ động, tích cực đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, du lịch, nhất là tham gia các hội chợ triển lãm ở nước ngoài; nâng cao nguồn nhân lực cho hoạt động kinh tế đối ngoại... Đặc biệt, trong năm 2020 - 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của nhiều nước trên thế giới, trong đó có công tác hợp tác quốc tế, xúc tiến triển khai các dự án đầu tư, giao thương, du lịch,...Đây là những yêu cầu đặt ra cho thành phố khi tiếp tục triển khai công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian đến.

Đề án bao gồm 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tranh thủ nguồn lực và lợi thế của ngoại giao để góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố: (1) Tăng cường nghiên cứu; (2) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; (3) Đẩy mạnh quảng bá; (4) Tích cực vận động viện trợ; (5) Vận động người Việt Nam ở nước ngoài; (6) Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao; (7) Phát triển nguồn nhân lực.

Đề án NGKT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 được thông qua, sẽ là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại địa phương sẽ phát huy vai trò mở đường, kết hợp Ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm khai thông, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác của thành phố với các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, đi tiên phong trong việc khai thác các thị trường mới, trọng điểm trong khu vực và trên thế giới, thu hút được nhiều nguồn lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị .

Phương Huyền