Đà Nẵng phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2017 - 2020
Đăng ngày 08-08-2017 00:55
Ngày 25/7/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4072/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020.

 

Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2020, thành phố tập trung thu hút đầu tư 68 dự án trọng điểm trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo (05 dự án), y tế (05 dự án), du lịch, dịch vụ, thương mại (09 dự án), nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (07 dự án), cơ sở hạ tầng (17 dự án), công nghiệp công nghệ cao (22 dự án), và môi trường (03 dự án).

 

Đối với từng dự án cụ thể, nhà đầu tư có thể tự đề xuất tổng vốn đầu tư và lựa chọn tham gia đầu tư theo nhiều hình thức như: 100% vốn của nhà đầu tư, PPP, BOT, BOOT v.v.

 

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang có nhiều chương trình ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng, phát triển hạ tầng công nghiệp. Theo đó, tùy vào các lĩnh vực đầu tư, sẽ có những ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu cũng như nhiều hỗ trợ khác từ chính quyền thành phố về thủ tục xuất nhập cảnh, đào tạo nhân lực, và tiếp cận với các tổ chức tài chính, tín dụng để vay vốn…

 

Thông tin cụ thể về 68 dự án trọng điểm thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư vui lòng tham khảo tại đây.

 

Nguyên Hạnh