Đà Nẵng tăng cường quản lý rác thải nhựa đại dương
Đăng ngày 02-08-2021 14:26

Ngày 29/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường các nguồn lực về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, chính thức công bố Kế hoạch Hành động số 122/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 điểm cầu quốc tế, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ tích cực của các cơ quan, tổ chức quốc tế đối với công tác bảo vệ môi trường và quản lí rác thải nhựa của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Một số đơn vị tham dự tại Hội thảo gồm: Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức đối tác về quản lý môi trường khu vực biển Đông Á (PEMSEA), Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES), Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc về Công nghệ Môi trường (CCET), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng thế giới (WB), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),…

Kế hoạch hành động này là cơ sở quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn của thành phố, đáp ứng với Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn và mục tiêu xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường trong thời gian đến.

Các đại biểu quốc tế tham dự tại Hội thảo trực tuyến ngày 29/7/2021 (nguồn ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng)

Ông Stefanos Fotiou, Giám Đốc, Ban Môi trường và Phát triển, Ủy ban Kinh tế - Xã hội Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (UNESCAP) phát biểu tại hội thảo (nguồn ảnh: Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng)

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, thành phố Đà Nẵng vẫn dành nguồn lực xây dựng một mục tiêu chung là bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và giảm thiểu rác thải nhựa. Đây cũng là thời điểm thành phố rất cần sự đồng hành tích cực từ các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ, đầu tư kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương; đẩy mạnh việc tiếp nhận, triển khai các mô hình quản lý, hợp tác công tư, áp dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế, tái chế chất thải nhựa và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Cẩm Tú