Tăng cường hợp tác với AVSE Global trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đăng ngày 02-08-2021 14:02

Sáng ngày 30/7/2021, Sở Ngoại vụ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với các thành viên của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) về nhu cầu hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và AVSE Global trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi  mới sáng tạo.

AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 21/5/2011 tại Pháp. Ngoài lực lượng chuyên gia nòng cốt ở Pháp, Tổ chức đã xây dựng hệ thống cộng tác viên gồm hơn 300 nhà khoa học và chuyên gia cấp cao trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Các lĩnh vực hoạt động chính của AVSE Global bao gồm: Đổi mới sáng tạo, đào tạo cán bộ, nghiên cứu & phát triển, tư vấn chiến lược, tổ chức các hội thảo, diễn đàn trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa tri thức, các kinh nghiệm quốc tế, công nghệ cao và tận dụng tối đa tinh hoa, sáng tạo đa dạng phục vụ cho sự phát triển của đất nước.  

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu về các chủ trương, chính sách, những hoạt động đã triển khai và nhu cầu hợp tác về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Qua buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số phương hướng hợp tác như hỗ trợ thành phố Đà Nẵng kết nối với các chuyên gia, tổ chức quốc tế; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tham gia các dự án nghiên cứu khoa học của thành phố, v.v. để tiếp tục trao đổi cụ thể và triển khai trong thời gian tới.

Nga Trần