Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Đăng ngày 21-07-2021 10:04

Là cơ quan đầu mối về công tác đối ngoại nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, giữa tháng 7 vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2021.

Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng, tuy nhiên, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào việc xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân thành phố với bạn bè, đối tác quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ giữa thành phố với các nước.

Các Hội hữu nghị với các nước của thành phố thường xuyên có các hoạt động chúc mừng, kỷ niệm các ngày lễ, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc khánh, ...đến các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam, các tổ chức có quan hệ hợp tác; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, tiêu biểu như chương trình “Giao lưu văn hóa Pháp ngữ”, hỗ trợ các nước bạn vật tư y tế, kinh phí phòng chống dịch COVID-19 (Lào, Ấn Độ, Campuchia, v.v.). Hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác thông tin đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của Đà Nẵng với bạn bè quốc tế, đồng thời, tham gia chủ động và tích cực trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; vai trò “đại sứ nhân dân” được phát huy, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu./.  

Diệu Hằng