Tăng cường hợp tác với thành phố Daegu, Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục
Đăng ngày 20-07-2021 09:10

Thành phố Đà Nẵng đồng ý cử 06 cán bộ và giáo viên tiểu học tham gia Chương trình Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và Phát triển giáo dục tiểu học do thành phố Daegu, Hàn Quốc tài trợ.

Chương trình Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và Phát triển giáo dục tiểu học do Chính quyền thành phố Daegu đề xuất bao gồm chương trình đào tạo trực tuyến trong tháng 8/2021 và chương trình đào tạo tại Hàn Quốc vào giữa tháng 11/2021 (khoảng 8 ngày) với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên cấp tiểu học. Theo đó, Chính quyền thành phố Daegu, Hàn Quốc dự kiến tài trợ cho 24 cán bộ, giáo viên cấp tiểu học cũa Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên tham gia chương trình.

Lễ khai trương Cafe Sách Đà Nẵng – Daegu (2017)

Thành phố Đà Nẵng và thành phố Daegu đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác từ năm 2004. Tháng 8/2018, hai bên đã ký kết thỏa thuận tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện. Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, hai bên đã triển khai nhiều chương trình, dự án ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển chung của hai thành phố. Chương trình Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và Phát triển giáo dục tiểu học của thành phố Daegu lần này sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả vốn có của hai địa phương./.

Hà Giang