Quy trình cấp hộ chiếu rút gọn và đặt cọc đưa ngư dân về nước
Đăng ngày 05-07-2021 09:26

Nhằm triển khai kịp thời công tác đưa ngư dân về nước và tránh phát sinh chi phí, Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (Quỹ BHCD) thuộc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hướng dẫn quy trình cấp hộ chiếu rút gọn và đặt cọc đưa ngư dân về nước, cụ thể như sau:

1. Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

a) Đối với trường hợp công dân/ngư dân xuất trình được giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (chứng minh thư, căn cước công dân…), Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) chủ động kiểm tra đối chiếu và quyết định cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn.

b) Đối với trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân, CQĐD gửi ảnh chân dung kèm theo thông tin cá nhân của ngư dân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú tại Việt Nam, biển hiệu tàu thuyền, nơi xuất phát…) về Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xác minh.

c) Trường hợp địa phương chủ động đề nghị hỗ trợ đưa ngư dân về nước, địa phương gửi ảnh chân dung kèm theo các thông tin cá nhân của ngư dân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú tại Việt Nam, biển hiệu tàu thuyền, nơi xuất phát…) cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đồng kính gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

2. Nộp tiền đặt cọc

a) Chủ tàu nộp tiền đặt cọc theo thông báo của Quỹ BHCD vào tài khoản sau:

Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Địa chỉ: Số 40 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội

Số tài khoản tiền Việt Nam: 122 0202 005 149

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Long Biên

Địa chỉ: 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3848 9064/024 3799 5025; Fax: 024 3799 3505.

(Hoặc có thể nộp trực tiếp cho UBND thành phố, sau đó gửi văn bản đến Quỹ BHCD xác nhận việc đặt cọc hoặc cam kết hoàn trả phí của chủ tàu)

b) Sau khi chủ tàu nộp tiền đặt cọc, Sở Ngoại vụ gửi văn bản đến Cục Lãnh sự thông báo việc đặt cọc kèm giấy nộp tiền (trong đó ghi rõ: họ và tên người nộp, số tiền nộp, họ tên và ngày tháng năm sinh ngư dân, số hiệu tàu, nước đưa về). Chi phí phát sinh do chậm đặt cọc sẽ do chủ tàu chịu trách nhiệm chi trả.

3. Hoàn trả tiền cọc, tiền thừa

a) Trường hợp chủ tàu yêu cầu hoàn trả số tiền đã đặt cọc hoặc số tiền thừa, chủ tàu gửi đơn đề nghị hoàn lại tiền đặt cọc, tiền thừa (có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú) kèm theo giấy nộp tiền (nêu rõ người nộp tiền, chủ tàu, số tiền hoàn trả, số tài khoản, tên ngân hàng) đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp gửi Cục Lãnh sự.

b) Trường hợp người đại diện chủ tàu yêu cầu hoàn trả, người đại diện và chủ tàu gửi đơn đề nghị (có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú) kèm theo giấy nộp tiền đến Sở Ngoại vụ để tổng hợp gửi Cục Lãnh sự.

4. Các khoản chi phí chủ tàu phải trả

Toàn bộ các chi phí liên quan để đưa ngư dân về nước, bao gồm: vé máy bay về Việt Nam, ăn ở, phương tiện đi lại tại nước sở tại, khám chữa bệnh cho ngư dân, nộp phạt do vi phạm vùng biển ở nước sở tại và các chi phí liên quan khác.

5. Các quy định liên quan

a) Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ (khoản 5, điều 20: Buộc chủ tàu cá phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác đối với hành vi vi phạm).

b) Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (mục 6, điểm d: Bắt buộc chủ tàu cá vi phạm phải chi trả kinh phí để đưa ngư dân vi phạm về nước, nếu chủ tàu không chi trả thì địa phương có tàu vi phạm chịu trách nhiệm chi trả).

c) Thông tư 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính (điều 5.1c: Công ty phái cử lao động, chủ tàu đưa ngư dân đi làm việc có trách nhiệm đặt cọc, bảo lãnh và hoàn trả cho Quỹ BHCD đúng thời hạn đã cam kết các khoản chi tạm ứng mua vé phương tiện về nước và các chi phí khác để đưa lao động, ngư dân về nước).

Cao Kỳ