Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19
Đăng ngày 15-06-2021 01:55

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc tham gia ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Ngoại vụ đã có thư vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn hoạt động tại Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung và Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 nói riêng.

Chiều ngày 11/6/2021, bà Lương Thị Hương, Trưởng Văn phòng Dự án tổ chức Children Of Vietnam (Hoa Kỳ) đã có buổi gặp gỡ ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và trao số tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 cho thành phố Đà Nẵng.

Bà Lương Thị Hương ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19

Đến nay, đã có 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham gia ủng hộ với tổng số tiền 271.600.000 đồng (Children Of Vietnam – Hoa Kỳ: 228.600.000 đồng, Giving It Back To Kids – Hoa Kỳ: 23.000.000 đồng, ASSORV - Pháp: 20.000.000 đồng).

Việt Thư