UNWomen tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Đăng ngày 15-06-2021 01:51

Ngày 15/5/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tài trợ.

Dự án tập trung chủ yếu vào các hoạt động xây dựng bộ tài liệu nhân rộng mô hình Huy động cộng đồng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng, nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong công tác phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, được triển khai từ quý 2 đến quý 4 năm 2021.

Trao chứng nhận cho các thành viên tiêu biểu trong hoạt động phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng)

Giai đoạn 2014-2020, UNWomen đã tài trợ, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện dự án Huy động cộng đồng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng. Dự án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, tiếp tục thúc đẩy các chuẩn mực xã hội tích cực, ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hướng tới xây dựng Đà Nẵng – thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Việt Thư