Đà Nẵng triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”
Đăng ngày 15-06-2021 01:45

Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an” đến năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/6/2021 thực hiện mục tiêu Chương trình “Không có người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao sự đồng thuận của toàn xã hội về chủ trương ngăn chặn, xử lý người lang thang xin ăn; tăng cường kiểm tra, xử lý không để tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương nhằm hỗ trợ sinh kế, phương tiện làm ăn, tạo việc làm ổn định cho người lang thang xin ăn có hộ khẩu tại địa phương, có sức khỏe, có khả năng lao động; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chăn dắt, lợi dụng, lôi kéo và ép buộc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để xin ăn, xin ăn biến tướng.

Nhiều tuyến đường lớn tại Đà Nẵng đặt biển cấm lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách.

Sở Lao động, Thương binh – Xã hội là cơ quan thường trực, giúp UBND thành phố triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí huy động từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Việt Thư