Hợp tác với huyện Yeongyang, Hàn Quốc về việc phái cử lao động thời vụ
Đăng ngày 01-06-2021 07:37

Sau thời gian dài bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày 25/5/2021, UBND thành phố Đà Nẵng và Chính quyền huyện Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã ký kết Bản Ghi nhớ về việc phái cử và tiếp nhận nguồn nhân lực trong chương trình lao động thời vụ theo hình thức ký kết từ xa.

Bản ghi nhớ là cơ sở xúc tiến và triển khai chương trình hợp tác về trao đổi kỹ thuật và nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai chương trình đưa người lao động của thành phố Đà Nẵng đi làm việc thời vụ tại huyện Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc trong năm 2021-2022. Được biết, trong năm 2021 huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ đưa khoảng 633 lao động sang làm việc tại huyện Yeongyang khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Từ năm 2017, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và huyện Yeongyang, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã tiến hành chương trình phái cử tu nghiệp sinh làm việc tại Hàn Quốc, đến nay đã có 489 lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình này.

Lao động huyện Hòa Vang làm việc tại huyện Yeongyang, Hàn Quốc Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Hà Giang