Hướng đến xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em
Đăng ngày 25-05-2021 09:18

Ngày 24/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã ký Quyết định số 1782/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Chương trình có mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Theo đó, Chương trình tập trung các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện; bảo đảm quyền được sống và phát triển; quyền được tiếp cận giáo dục chất lượng và công bằng; quyền được bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích; phòng ngừa trẻ em bị lợi dụng, xâm hại trên môi trường mạng, trẻ em vi phạm pháp luật và thực hiện Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em.

(Nguồn: UNICEF Việt Nam)

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; hoàn thiện và thực hiện cơ chế chính sách của thành phố; tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch về trẻ em và liên quan đến trẻ em; tăng cường hoạt động truyền thông đến các đối tượng mục tiêu; thí điểm xây dựng quận, huyện thân thiện với trẻ em và tiếp tục mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến toàn cầu như Sáng kiến thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; phát triển đồng bộ hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; củng cố tổ chức, nhân lực làm công tác trẻ em và phối hợp liên ngành; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra; xã hội hóa việc huy động nguồn lực thực hiện Chương trình; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế.

Chương trình sẽ được thực hiện cho tất cả trẻ em trên toàn thành phố, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp xã hội, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương và được chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ 2021-2025 và giai đoạn thứ hai là 2026-2030.

Thùy Linh