FIT hỗ trợ phát hiện và điều trị bệnh lao tại Đà Nẵng
Đăng ngày 27-04-2021 15:31

Ngày 26/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng do Tổ chức Friends for International Tuberculosis Relief (FIT) tài trợ.

Theo đó, trong năm 2021 FIT sẽ hỗ trợ 350 triệu đồng nhằm thực hiện các hoạt động phát hiện và điều trị bệnh lao tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các hoạt động dự kiến triển khai gồm: chụp phim X-quang kỹ thuật số cho các đối tượng nguy cơ cao, xét nghiệm GeneXpert miễn phí cho người có phim X- quang phổi nghi lao trong đợt khám sàng lọc, những đối tượng được chẩn đoán lao sẽ được tư vấn điều trị miễn phí từ Chương trình chống lao quốc gia, hỗ trợ đi lại cho người tham gia khám sàng lọc… tại 10 phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Friends for International Tuberculosis Relief (FIT) là một tổ chức phi lợi nhuận của Đức hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, vận động và nghiên cứu liên quan đến phòng ngừa và chăm sóc bệnh lao.

Thùy Linh