Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hỗ trợ người khuyết tật
Đăng ngày 02-04-2021 07:53

Ngày 01/4/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Kế hoạch, các hoạt động chính sẽ được thực hiện gồm: Hoàn thiện, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, thông tin báo cáo; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; trợ giúp người khuyết tật về các lĩnh vực: y tế, xã hội, tiếp cận giáo dục, tiếp cận các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng, tiếp cận và tham gia giao thông, tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông, trợ giúp pháp lý, phòng, chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai, trợ giúp nâng cao năng lực các tổ chức hội người khuyết tật; hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể giúp UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Hỗ trợ phương tiện đi lại cho người khuyết tật

Giai đoạn 2012 - 2020, thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Trong đó, có sự hỗ trợ từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua các chương trình, dự án, nổi bật như: Chương trình toàn diện và tích hợp trợ giúp người khuyết tật (do USAID tài trợ) giúp tổ chức khám lâm sàng xác định nhu cầu cho 690 người khuyết tật, tập vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu cho 877 người khuyết tật, khám hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho 10 người khuyết tật, can thiệp khuyết tật sớm cho 99 trường hợp, cung cấp dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp cho 574 người khuyết tật; Mô hình dạy nghề phi chính quy đã hỗ trợ 250 người khuyết tật học nghề theo hình thức kèm nghề, đã có 123/125 người khuyết tật hoàn thành nghề, có thể sử dụng nghề đã học, 121 người khuyết tật đã có việc làm (chiếm tỷ lệ 90%); Mô hình hỗ trợ sinh kế cho 252 người khuyết tật và hộ gia đình người khuyết tật tự tạo việc làm tại chỗ, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...; Dự án phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ khuyết tật (do tổ chức Irish Aid tài trợ) đã triển khai sàng lọc cho tất cả trẻ em từ 0 - 6 tuổi tại 7 quận, huyện nhằm phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu khuyết tật để có kế hoạch can thiệp kịp thời (hiện đã có 90.000 trẻ từ 0-6 tuổi được khám sàng lọc, phát hiện 690 trẻ có khuyết tật cần phải được can thiệp, trong đó đã hỗ trợ 376 lượt trẻ được phục hồi chức năng, 102 trẻ được khám phẫu thuật chỉnh hình, 454 lượt trẻ được giáo dục đặc biệt. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý, giáo dục, giảng dạy học sinh khuyết tật học chuyên biệt và hòa nhập; tổ chức tập huấn về sử dụng bộ công cụ test WISC IV để đánh giá trẻ khuyết tật... từ nguồn hỗ trợ của UNICEF.

Hoạt động tập huấn về phục hồi chức năng cho cha mẹ trẻ khuyết tật

Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030 là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục có những giải pháp nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn và hòa nhập cộng đồng.

Việt Thư