Đà Nẵng xây dựng Thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em
Đăng ngày 22-04-2021 00:51

UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035. Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đề án tập trung triển khai một số nội dung chính như: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, sự hưởng ứng tích cực, vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội để thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em; đầu tư, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn hiện đại, thông minh có lồng ghép giới trong quy hoạch; hoàn thiện, ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; thành lập dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, xâm hại cấp thành phố, quận/huyện.

Trao chứng nhận cho các thành viên tiêu biểu trong hoạt động phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng)

An toàn là nhu cầu và quyền cơ bản của con người, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển, tiến bộ của cá nhân, là hạnh phúc của mỗi gia đình và là điều kiện không thể thiếu cho sự bền vững của xã hội. Việc thực hiện Đề án sẽ góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện, tạo môi trường sống, học tập và lao động tốt nhất cho phụ nữ, trẻ em thành phố.

Việt Thư