Đà Nẵng là thành phố đại diện cho Việt Nam tham gia Dự án Nâng cao năng lực địa phương nhằm giảm ô nhiễm nhựa trong Khu vực ASEAN
Đăng ngày 07-04-2021 07:44

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực địa phương nhằm giảm ô nhiễm nhựa trong khu vực ASEAN” (gọi tắt là dự án ASEANO), thành phố Đà Nẵng được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là thành phố duy nhất tại Việt Nam tham gia dự án, bên cạnh các địa phương của Indonesia và Philippines. Dự án được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Na-uy hỗ trợ triển khai.

Ngày 06/4/2021, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo ra mắt Dự án ASEANO. Dự án nhằm tạo động lực thúc đẩy giảm ô nhiễm nhựa và đánh giá tác động của ô nhiễm nhựa đối với nền kinh tế, phát triển, môi trường và phúc lợi con người, tập trung vào tính bền vững của các đô thị. Có thể nói, dự án rất phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, Bà Grete Lochen, Đại sứ Na-uy tại Việt Nam cho rằng, “thành phố Đà Nẵng đã có những cam kết phát triển bền vững và thân thiện với môi trường và muốn trở thành một thành phố xanh vào năm 2025. Đó là lý do tại sao tôi đặc biệt vui mừng khi thấy sự kiện ra mắt của dự án ASEANO tại Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng”.

Hơn 10 năm trước, sự ra đời Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố Môi trường” của UBND thành phố là một quyết định mạnh dạn, sáng tạo và thể hiện sự quyết tâm bảo vệ môi trường của thành phố. Việc tổ chức thực hiện Đề án sau 10 năm đã đem lại những kết quả được Trung ương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Để đạt được những kết quả cơ bản trên, thành phố Đà Nẵng rất trân quý sự hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức Quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể người dân thành phố đã chung tay trong hơn 10 năm qua. Nhằm kế thừa và phát huy các kết quả đạt được, trên tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố Môi trường” giai đoạn 2021 - 2030. 

Bên lề hội thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Đại sứ Na-uy tại Việt Nam và đề nghị Chính phủ Na-uy xem xét, tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng triển khai xây dựng thành phố môi trường trong thời gian đến, cụ thể trong các lĩnh vực:

- Hỗ trợ, phát triển những giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường như xây dựng, phát triển hệ thống giao thông thông minh; xây dựng các công viên trong đô thị, các khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu vực đất ngập nước,…; cải thiện cảnh quan môi trường các hồ sinh thái, hồ thủy lợi, kênh mương,…

- Phối hợp, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế “xanh” tạo nên đặc trưng của thành phố môi trường như mô hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản xuất sạch hơn; kiểm toán chất thải, đánh giá vòng đời sản phẩm và các mô hình quản lý tiên tiến khác.

- Tăng cường năng lực, công cụ quản lý, kiểm soát môi trường: đào tạo, chuyển giao công nghệ theo các chuyên ngành: quan trắc môi trường, dự báo tác động môi trường, công nghệ xử lý môi trường nước, nước thải, chất thải rắn,…

- Về công tác quản lý chất thải, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ dự án ASEANO, giúp giới thiệu doanh nghiệp Na-uy đến tìm hiểu cơ hội đầu tư về tái chế và xử lý rác thải tại Đà Nẵng, đặc biệt đối với các loại như rác thải nhựa, rác thải thực phẩm; hợp tác, hỗ trợ thành phố trong công tác tuyên truyền, truyền thông về phân loại rác thải và thực hành phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố; xây dựng chuỗi quản lý rác tái chế bền vững hơn cho thành phố với sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở tư nhân liên quan đến hoạt động thu gom, phân loại, tái chế.

Cẩm Tú