Hội nghị phổ biến Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Đăng ngày 19-06-2015 09:01

Chiều ngày 12/6/2015, Trung tâm Phục vụ đối ngoại (SCEDFA) trực thuộc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 75/2014/NĐ-CP). Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, đại diện Công an thành phố và các tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các nội dung chi tiết của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP và Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP được phổ biến chi tiết đến toàn thể hội nghị. Nhiều vấn đề, câu hỏi liên quan đến việc thực thi các quy định tại Nghị định số 75/2014/NĐ-CP và Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH được ông Trần Hồng Đức, Giám đốc SCEDFA giải đáp cụ thể, rõ ràng.  Ông Đức cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các tổ chức nước ngoài  đối với công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý lao động Việt Nam của SCEDFA nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Dự kiến trong tháng 7/2015, SCEDFA sẽ tổ chức Hội nghị bàn về quy chế phối hợp với các Sở Ngoại vụ khu vực miền Trung – Tây Nguyên liên quan đến công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Việt Thư