Hội thảo trực tuyến về các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Boras (Thụy Điển)
Đăng ngày 18-01-2021 09:01

Trong khuôn khổ dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Boras (Thụy Điển), chiều 15-1, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chính quyền thành phố Boras (Thụy Điển) tổ chức Hội thảo trực tuyến về các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Boras Ulrik Nilsson chủ trì tại điểm cầu Boras.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội thảo

Chương trình nghị sự đến năm 2030 của Liên Hợp quốc gồm 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu gọi toàn cầu hành động nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khí hậu và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Liên Hợp Quốc và các đối tác tại Việt Nam đang nỗ lực để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững - 17 Mục tiêu liên kết với nhau nhằm giải quyết những thách thức phát triển lớn mà người dân Việt Nam và thế giới phải đối mặt.

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng 17 mục tiêu cụ thể tương ứng với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tập trung đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội thảo, các sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ các kinh nghiệm và nội dung thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm đưa thành phố phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố môi trường và các hoạt động giáo dục trọn đời. Thành phố Boras cũng đã chia sẻ các kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững. Hai thành phố thống nhất kế hoạch thực hiện các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng”. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập mô hình hợp tác ba bên (chính quyền - doanh nghiệp - trường học) tương tự như tại Trung tâm khoa học NAVET (Boras, Thụy Điển), từ đó xây dựng một trung tâm khoa học - công nghệ dành cho thanh thiếu niên, lồng ghép các hoạt động ươm tạo và đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phương Huyền