Công bố Báo cáo tình hình trẻ em và thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-11-2020 01:32

Ngày 17/11/2020, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc – UNICEF Việt Nam công bố Báo cáo phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên thành phố Đà Nẵng và kỉ niệm Ngày Trẻ em thế giới. Báo cáo phân tích tình hình trẻ em thành phố được thực hiện với sự tư vấn kĩ thuật của UNICEF Việt Nam, cho thấy rõ hơn bức tranh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố trong giai đoạn 2016-2019 và những vấn đề quan trọng cần ưu tiên trong giai đoạn tới nhằm hướng đến trở thành Thành phố thân thiện với trẻ em theo tiêu chuẩn của UNICEF toàn cầu.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách năng động về phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thành phố đã ban hành, thực hiện nhiều chương trình, chính sách để xây dựng thành phố an bình, văn minh, hiện đại. Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” , Đề án thành phố môi trường ... là những chính sách lớn để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Thành phố đã đầu tư nguồn lực xây dựng hệ thống các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến quận, huyện, trạm y tế xã, phường, triển khai các kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; đầu tư mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học; xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, điểm vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và thanh thiếu niên.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và thiên tai, bão lũ vừa qua, thành phố đã nỗ lực, quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, phòng chống thiên tai, khôi phục kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và học tập, sinh hoạt của thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận đó, thành phố vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức của quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân trong đó có trẻ em. Vấn đề thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, môi trường mạng... là vấn đề được dư luận quan tâm.

Đà Nẵng luôn xác định trẻ em là thế hệ tương lai đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố trở thành thành phố tiên phong, vì con người; thành phố hiện đại, thông minh, xanh và đáng sống cho mỗi công dân. Tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của UNICEF, Đà Nẵng phải cam kết thực hiện các mục tiêu dài hạn và đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến con người, mà trẻ em là một trọng tâm. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành và đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn tới nhằm cụ thể hóa Luật Trẻ em, thực hiện các điều ước quốc tế về quyền trẻ em cũng như các tiêu chí Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em.

Cẩm Tú