Tổng kết, đánh giá khả năng nhân rộng mô hình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-10-2020 08:48

Ngày 16/10/2020, tổ chức Save the Children International (SCI) và Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết, đánh giá khả năng nhân rộng mô hình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên. Dự án "Kỹ năng thành công cho thanh niên" do SCI tài trợ thực hiện thông qua Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng khởi sự kinh doanh và hỗ trợ kết nối việc làm cho thanh niên thành phố Đà Nẵng.

Dự án được triển khai từ năm 2014 đến năm 2020 và được các đơn vị tham gia đánh giá rất tích cực. Cụ thể, dự án gồm các nội dung lồng ghép đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng nghề nghiệp vào chương trình đào tạo nghề, đào tạo kĩ năng và hỗ trợ khởi sự kinh doanh cho thanh niên, qua đó sinh viên được trang bị những kĩ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động với yêu cầu ngày càng cao, hay tự khởi nghiệp với dự án của riêng mình. Bên cạnh đó, giảng viên của các trường cao đẳng, đơn vị dạy nghề được tập huấn kĩ năng đào tạo nhằm giúp học viên của mình có được những yếu tố cần thiết để tìm kiếm việc làm và đáp ứng tốt yêu cầu của công việc trong tương lai.

Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng chia sẻ về hiệu quả của dự án

Đại diện các bên tham gia dự án, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết, hiệu ứng tích cực từ dự án thể hiện qua thống kê số sinh viên tham gia là khoảng 1000 em phần lớn đã có việc làm đúng ngành nghề, các doanh nghiệp đánh giá cao về đầu ra của sinh viên, và một số sinh viên đã khởi sự kinh doanh với các dự án cá nhân tại địa phương như làm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ mới, sản xuất đồ thủ công,... Các đơn vị đào tạo nghề, trường cao đẳng tham gia dự án đều có nguyện vọng tiếp tục nhân rộng mô hình đào tạo đầy thiết thực này trong thời gian tới.

Tập huấn giảng viên nguồn trong khuôn khổ dự án “Kỹ năng thành công cho thanh niên”

Cẩm Tú