PALS tiếp tục hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng
Đăng ngày 08-10-2020 08:21

Pacific Links Foundation (PALS) là tổ chức phi chính phủ của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ. Năm học 2020-2021, PALS tiếp tục tài trợ dự án Học bổng phát triển giáo dục và phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập; hỗ trợ học tiếng Anh và nâng cao các kỹ năng cần thiết cho 63 học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 25/9/2020.

Trao học bổng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập

Dự án được triển khai thực hiện sẽ giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nâng cao kết quả học tập, có cơ hội tiếp tục đến trường, góp phần thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật và Chương trình Thành phố “4 An”.

Việt Thư