Nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia
Đăng ngày 24-09-2020 02:35

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện chương trình học bổng cho sinh viên các địa phương Lào và Campuchia có quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng, với mục đích hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương bạn.

Sáng ngày 22/9/2020, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ và Đại học Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia theo chương trình học bổng của UBND thành phố. Nội dung chính của Bản ghi nhớ tập trung vào quy trình tuyển chọn, tiếp nhận và quản lý lưu học sinh để khắc phục các vấn đề tồn đọng trong thời gian qua, hỗ trợ các địa phương bạn hoạch định có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo tiền đề để áp dụng các chương trình tương tự cho các địa phương quốc tế khác trong tương lai.

Tại buổi Lễ Ký kết, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh, việc đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương Lào và Campuchia không chỉ gói gọn trong ý nghĩa hợp tác quốc tế về giáo dục, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân ba nước Đông Dương. Bản ghi nhớ sẽ được áp dụng vào năm học tới, hứa hẹn đem lại những bước tiến triển quan trọng trong công tác đào tạo lưu học sinh quốc tế.

Ông Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt trọng trách là cơ quan trực tiếp đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện học bổng của thành phố Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện nay, tại Đại học Đà Nẵng có khoảng 170 lưu học sinh Lào và Campuchia được nhận học bổng của thành phố và hơn 600 lưu học sinh quốc tế khác đang theo học, và nhà trường luôn đảm bảo những hỗ trợ kịp thời cho các em trong việc học tập và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Ngoại vụ (phải) và P.Giám đốc Đại học Đà Nẵng (trái) ký kết Bản ghi nhớ

Chứng kiến Lễ Ký kết Bản ghi nhớ có ông Souknivone Phommasone, Phó Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với thành phố Đà Nẵng vì đã luôn ưu tiên và tạo điều kiện tốt nhất để đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho Lào, và tự hào vì các em sinh viên sau khi học tập tại Đà Nẵng đã trở về cống hiến rất tốt trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp của Lào.

Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ phối hợp với Đại học Đà Nẵng và các cơ quan liên quan triển khai nội dung Bản ghi nhớ, khai thác có hiệu quả chương trình học bổng của thành phố và xúc tiến các chương trình hợp tác đào tạo với các đối tác khác.

Duy Hòa