Thông báo về việc lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 28-07-2020 09:30

Thực hiện Thông báo số 73/TB-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo số 358/TB-VP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về lịch làm việc luân phiên của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung, Trung tâm Hành chính thành phố trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Sở Ngoại vụ kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Sở Ngoại vụ như sau:

1. Sở Ngoại vụ làm việc tại quầy giao dịch số 21 của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố vào ngày thứ Ba, ngày thứ Năm và sáng thứ Bảy hàng tuần.

Các cơ quan, tổ chức, công dân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đến liên hệ, làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung (đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và giữ khoảng cách phù hợp…).

2. Ngoài thời gian trên, Sở Ngoại vụ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân lựa chọn cách thức đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính trước khi đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (hướng dẫn đặt lịch hẹn tại Phụ lục I đính kèm).

4. Các số điện thoại liên lạc cần thiết để các cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ

4.1 Giám đốc Sở: ông Huỳnh Đức Trường, số điện thoại: 0905.051.333.

4.2 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ: chị Dương Thị Việt Ly, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0901.989.936.

4.3 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu và đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu: Anh Đặng Văn Bình, chuyên viên Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số điện thoại: 0905.180.569.

4.4 Tiếp nhận các thông tin liên quan đến vấn đề gia hạn thị thực của người nước ngoài: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, số điện thoại: 0913830038.

Sở Ngoại vụ kính thông báo và cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, công dân./.

Download Thông báo số 1325/TB-SNG ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về việc lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Các tin khác