Đà Nẵng tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 – 2025
Đăng ngày 20-07-2020 01:03

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, Đà Nẵng tăng cường hợp tác và vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài và đối tác nước ngoài khác tập trung vào 06 lĩnh vực: Xây dựng Thành phố Thông minh; Y tế; Giáo dục - đào tạo; Đào tạo - Giáo dục nghề nghiệp; Giải quyết các vấn đề về xã hội; Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai; Nông, lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và công nghệ; Phát triển du lịch. Đồng thời, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện như hoàn thiện cơ sở pháp lý và môi trường hoạt động thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới, mở rộng và đa dạng hóa trong quan hệ hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ; nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phi chính phủ nước ngoài.

Chương trình sẽ định hướng cho các cơ quan, ban ngành thành phố trong việc kêu gọi nguồn viện trợ, đề ra các giải pháp hữu hiệu, thiết thực hướng đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là các địa bàn trực tiếp hưởng lợi từ các dự án.

Một số hình ảnh chương trình, dự án viện trợ

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai khá tốt công tác này, hàng năm, tiếp nhận trung bình khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn viện trợ tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển, công ty có vốn đầu tư nước ngoài… Nguồn viện trợ này đã góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình “5 Không”, trong đó tập trung mục tiêu giảm nghèo và học bổng cho trẻ em nghèo; Chương trình “3 Có”, tập trung về nhà ở và việc làm; Đề án xây dựng thành phố môi trường; Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”; Chương trình Thành phố 4 An…

Chương trình này là cơ sở để các đơn vị làm công tác vận động viện trợ phi chính phủ tăng cường hợp tác và huy động, sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Việt Thư