Global Foundation for Children without Hearing Loss chấm dứt hoạt động tại Việt Nam
Đăng ngày 20-07-2020 01:01

Theo thông báo của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức Global Foundation for Children without Hearing Loss (GFCHL) chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. 

GFCHL là tổ chức phi chính phủ của Mỹ, được thành lập năm 2009 tại Washington, Hoa Kỳ và bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2010 với các hoạt động hỗ trợ cho trẻ khiếm thính. Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, GFCHL đã tổ chức 05 chương trình tập huấn với sự tham gia của 170 y, bác sĩ nhi khoa, khiếm thính, trị liệu của Việt Nam và hơn 100 gia đình có trẻ bị khiếm thính với 1.700 trẻ khiếm thính được hưởng lợi.

Chuyên gia của tổ chức GFCHL hỗ trợ lắp máy trợ thính cho trẻ khiếm thính (Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng)

Tại Đà Nẵng, giai đoạn 2016 - 2019, GFCHL đã triển khai thực hiện Chương trình tập huấn cho giáo viên dạy trẻ khiếm thính tại Trường Chuyên biệt Tương Lai thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Chương trình đã chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy và chăm sóc trẻ khiếm thính, cũng như cha mẹ các em, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, điều trị và hỗ trợ trẻ khiếm thính thực hành các kỹ năng nghe và nói, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách cho người khuyết tật.

Việt Thư