Thành lập Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-07-2020 10:31

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; Lễ Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đã được tổ chức vào sáng ngày 30/6/2020 tại trụ sở của đơn vị, số 6, đường Nguyễn Du, thành phố Đà Nẵng. Thay mặt UBND thành phố, Ông Đặng Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế Đà Nẵng

Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng với tên tiếng Anh là Da Nang International Cooperation Development Centre (ICDC) được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị là Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản, Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ. Trung tâm có chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế như tổ chức sự kiện kết nối, giao lưu quốc tế, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế của thành phố.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng đã công bố Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm. Theo đó, bộ máy lãnh đạo của Trung tâm đã được kiện toàn với Giám đốc là ông Lê Văn Hùng (Nguyên Giám đốc Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng); 03 Phó giám đốc là Bà Ngô Việt Hoài Thương (Nguyên Phó Trưởng Đại diện VPĐD thành phố Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản), ông Đỗ Trung Kiên (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Thuy Tú (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ).

Ông Huỳnh Đức Trường (bên trái)  trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm cho ông Lê Văn Hùng (bên phải)

Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng ra đời trên cơ sở chủ trương của UBND thành phố về việc rà soát, sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2022. Mặc dù được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ đang thực hiện chức năng thúc đẩy hợp tác quốc tế đối với các thị trường Nhật Bản, Ấn Độ và Lào; nhưng chức năng, nhiệm vụ mới là cơ sở để Trung tâm mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành cánh tay phải đắc lực của Sở Ngoại vụ trong công tác thúc đẩy quan hệ đối ngoại của thành phố nói chung.

Hà Giang

Các tin khác