Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại năm 2020
Đăng ngày 18-06-2020 01:17

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Ngoại vụ thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh được triệu tập

Phụ lục kèm theo

2. Hình thức xét tuyển: phỏng vấn

3. Thời gian phỏng vấn

- Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2020 (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Thí sinh có mặt vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 6 năm 2020 để nghe phổ biến quy chế xét tuyển.

4. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số 472 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại năm 2020 tổ chức phỏng vấn thí sinh theo nội dung tài liệu ôn tập được thông báo tại Thông báo số 03/TB-HĐXTVC ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại.

Thí sinh dự phỏng vấn mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

(Đính kèm Thông báo số 1078/TB-SNG ngày 17/6/2020 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng)

Các tin khác