Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 20-04-2020 04:01

 Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Ngoại vụ thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và điều kiện tại Khoản 2, Mục này.

2. Điều kiện

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung tại Điểm a Khoản này, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 19 người.

2. Vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo

Theo phụ lục đính kèm.

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ  VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thủ tục

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website: www.fad.danang.gov.vnwww.scedfa.com.vn.

Người đăng ký dự tuyển cần lưu ý:

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục - đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ v.v. để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

b) Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

c) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

a) Thời gian: từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 20/5/2020.

b) Địa điểm: Người nộp hồ sơ dự tuyển viên chức nộp tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số nhà 472, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3822777.

3. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

a) Nội dung tuyển dụng

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo từng vị trí cần tuyển.

b) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

a) Thời gian xét tuyển: dự kiến vào tháng 7.

b) Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số nhà 472, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 0236.3822777.

Download Thông báo

Các tin khác