Cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 07-04-2020 07:13

Ngày 04/4/2020 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng có Công văn số 66/BCĐ-SYT về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó có các nội dung đáng chú ý sau:

1. Thành phố tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05/4/2020 đến thành phố Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 02 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy:

- Địa điểm cách ly: Các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

- Thời gian cách ly: 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

- Thu phí cách ly: Thu phí ăn, sinh hoạt theo quy định hiện hành (Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ). Tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.  

2. Tổ chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2020 – 04/4/2020 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh COVID -19 lây lan thứ phát tại cộng đồng đến thành phố Đà Nẵng.

3. Những trường hợp không áp dụng biện pháp cách ly y tế:

- Trường hợp đã hoàn thành quá trình cách ly y tế tại các địa phương khác theo quy định, đến hoặc trở về thành phố Đà Nẵng, có giấy xác nhận hoàn thành quá trình cách ly; yêu cầu những trường hợp này phải khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương, thực hiện tư vấn tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Trường hợp đặc biệt cần phải đi công tác, công vụ, chuyên gia, nhà tư vấn, người làm nhiệm vụ chỉ huy, điều hành các dự án, công trình trọng điểm của thành phố khi đến hoặc trở về thành phố Đà Nẵng thì phải có giấy đề nghị của cơ quan, đơn vị công tác hoặc Trưởng ban Quản lý dự án để thực hiện nhiệm vụ và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, tiền sử dịch tễ của cơ quan y tế địa phương; thực hiện giám sát y tế đối với những trường hợp này.

- Những trường hợp đặc biệt khẩn cấp khác phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo thành phố.

Thuy Linh