Tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao Giấy Chấp nhận lãnh sự
Đăng ngày 16-12-2019 14:18

Sáng ngày 16/12/2019, ông Ahn Min-Sik, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng đã đến chào xã giao và trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nhân dịp mới nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Trường, Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ đã tiếp, làm việc với tân Tổng Lãnh sự.

Tổng Lãnh sự Ahn Min-Sik (trái) trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường

Ông Huỳnh Đức Trường chúc mừng ông Ahn Min-Sik được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng và bày tỏ tin tưởng với việc thành lập Tổng Lãnh sự quán sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc. Giám đốc Sở Ngoại vụ giới thiệu sơ lược về tình hình quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc. Thành phố Đà Nẵng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 05 địa phương của Hàn Quốc, gồm Changwon, Daegu, Hwaseong, Seoul và Gyeongsan. Hàng năm, nhiều hoạt động trao đổi cán bộ, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện... đã diễn ra sôi nổi giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc. Ông Huỳnh Đức Trường đề nghị Tổng Lãnh sự Hàn Quốc với vai trò của mình sẽ quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

Tổng lãnh sự Ahn Min-Sik cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Ngoại vụ trong việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Ông khẳng định với trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng trong thời gian đến.

Thùy Linh