Tập huấn chuyển đổi phiên bản ISO từ 9001:2008 sang 9001: 2015
Đăng ngày 18-09-2019 09:28

Thực hiện Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021, chiều ngày 17/9/2019, Sở Ngoại vụ phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn cho công chức viên chức các phòng chuyên môn trực thuộc Sở về nhận thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và quy trình chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã tập trung phổ biến nội dung cơ bản của ISO 9001:2015; những lưu ý và khác biệt của ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008; hướng dẫn cách thức và lộ trình chuyển đổi ISO 9001: 2015 tại Sở theo lộ trình chung của thành phố.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh: Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 sẽ mang lại lợi ích như phương thức làm việc có tính hệ thống, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm thiểu hành động sai sót khi ra quyết định; thông qua khóa tập huấn, CCVC có thêm những hiểu biết về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, nắm bắt được những kỹ năng để chủ động triển khai chuyển đổi từ Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

Các tin khác