Cụm Thi đua số 3 - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Đăng ngày 09-07-2019 09:03

Sáng ngày 09/8/2019, Cụm Thi đua số 3 - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Vụ thi đua khen thưởng và truyền thống ngoại giao - Bộ Ngoại giao, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ 09 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số 3 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

 

Sáu tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của các Sở Ngoại vụ trong Cụm thi đua số 3 luôn được Cấp ủy, lãnh đạo các Sở trong Cụm thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đã có nhiều biện pháp hiệu quả, kịp thời và hình thức phong phú, phù hợp. Các phong trào thi đua đã tạo được sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong Cụm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đem lại kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

Tại Hội nghị, các sở trong Cụm đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra các tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua, đề ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời, thảo luận sửa đổi, bổ sung tiêu chí chấm điểm của Cụm. Cụm đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả trong phong trào thi đua để các Sở Ngoại vụ trong Cụm cùng học tập. Các phong trào thi đua của Cụm đã góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của các đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cụm ngày càng vững mạnh.

 

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao đã phát biểu đề cao vai trò của Sở Ngoại vụ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức một cách hiệu quả phong trào thi đua trong Cụm.Tổng kết Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, Trưởng Cụm thi đua số 3 phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị và hoàn thiện các nội dung báo cáo cùng các tiêu chí thi đua khen thưởng nhằm đánh giá thực chất và sâu sát về hoạt động đối ngoại tại các địa phương trong thời gian tới.

 

Mỹ Phương

 

 

Các tin khác