Hội nghị Phổ biến kiến thức bình đẳng giới dành cho giáo viên
Đăng ngày 11-11-2019 03:04

Sáng ngày 07/11/2019, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về bình đẳng giới năm 2019 dành cho cán bộ, giáo viên thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấm mạnh: Bình đẳng giới là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Những nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu to lớn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đã và đang tồn tại, là trở lực rất lớn cho công tác bình đẳng giới. Trong đó tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác bình đẳng giới, một trong những giải pháp thiết thực là nâng cao nhận thức về bình đẳng giới một cách sâu rộng, hướng đến hay đổi được nhận thức, xoá bỏ định kiến về giới.  

Tham dự hội nghị có 100 cán bộ, giáo viên trên địa bàn thành phố và 02 chuyên gia hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em là bà Simone Vis, Trưởng phòng Giáo dục, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam, chia sẻ về việc lồng ghép bình đẳng giới trong giáo dục và ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em gái; Thạc sĩ Lê Thị Lâm, chuyên gia ngành Tâm lý giáo dục, Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng chia sẻ về Thực trạng và cách phòng ngừa xâm hại đối với trẻ em gái và nữ sinh trong học đường.  

Hội nghị  góp phần giúp cho cán bộ, giáo viên thông tin cơ bản về bình đẳng giới trong giáo dục và một số nội dung liên quan đến vấn đề phòng chống bạo lực và xâm hại đối với trẻ em gái và nữ sinh.

(Cẩm Tú)