Chính quyền Hồng Công áp dụng miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Đăng ngày 31-01-2019 00:58
Theo thông báo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Chính quyền Hồng Công áp dụng miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ kể từ ngày 17/01/2019 với thời hạn lưu trú trong vòng 14 ngày.

 

Để cập nhật thông tin về các Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước, các cơ quan, đơn vị có thể truy cập địa chỉ: www.lanhsuvietnam.gov.vn (Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự) à Hệ thống văn bản pháp quy à Điều ước quốc tế song phương à Danh mục các Hiệp định, Thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước.

         

Hồng Hạnh