Thông báo xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng thành phố Đà Nẵng năm 2020
A+ | A | A-
Ngày đăng: 04/11/2020
 

Để góp phần quảng bá, nâng cao hiệu quả thương mại của các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 ban hành Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại (SPTMĐT) mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng,  Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng - Cơ quan thường trực Hội đồng xét công nhận SPTMĐT thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Chương trình xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2020, cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 31/01/2021

- Địa điểm: Hội đồng xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng (Sở Công Thương), Tầng 19 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

2. Hồ sơ đăng ký xét chọn

 Hồ sơ được lập thành 02 bộ (đựng trong bì hồ sơ) và gửi trực tiếp đến Hội đồng, gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia xét công nhận SPTMĐT (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

- Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND) kèm theo ảnh của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (gồm 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9x12 cm); ngoài ra, doanh nghiệp có thể gửi video/clip thuyết minh, giới thiệu về sản phẩm, quy trình sản xuất,...

- Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm như chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm, giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (nếu có);

Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng theo thời gian, địa điểm quy định tại Mục 1 Thông báo này. Trong trường hợp đặc biệt mà đơn vị tham gia không thể gửi sản phẩm cụ thể đến Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng sẽ xem xét và quyết định phương thức thẩm định đối với sản phẩm đó.

Quý cơ quan, đơn vị có thể truy cập vào website Sở Công Thương (http://socongthuong.danang.gov.vn/van-ban/4/thuong-mai-dich-vu-thuong-mai/) để xem toàn văn Quyết định số 6875/QĐ-UBND, Quyết định số 36/QĐ-HĐ và các biểu mẫu có liên quan.

Mọi thông tin có liên quan, vui lòng liên hệ Sở Công Thương (Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu), Điện thoại: 0236 3895700, Email: qlxnksct@danang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục

 
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 325,642 Hôm qua: 612 - Hôm nay: 552 Tuần trước: 5,502 - Tuần này: 1,941 Tháng này: 24,523 - Tháng trước: 30,735 Online: 8