Liên hệ
A+ | A | A-
Ngày đăng: 19/09/2019
 

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:       Tầng 25, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Email:         sngv@danang.gov.vn

Fax:            0236 3825853

Văn thư:     0236 3810903

 1. Người phát ngôn: Huỳnh Đức Trường, Giám đốc

Email:  truonghd@danang.gov.vn

Điện thoại: 0236 3825854

Di động: 0905 051 333

2. Các vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ, vui lòng liên hệ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Điện thoại: 0236 3881888 (máy lẻ 421)

3. Thực hiện chức năng quản lý hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhà nước trên địa bàn thành phố về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác thông tin đối ngoại; công tác phi chính phủ nước ngoài; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: 0236 3822253

Email: lanhsuvietkieu@danang.gov.vn

4. Thực hiện chức năng quản lý hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhà nước trên địa bàn thành phố về ngoại giao kinh tế, công tác hội nhập và hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân; công tác đoàn ra, đoàn vào; lễ tân đối ngoại; triển khai công tác ngoại giao văn hóa; đầu mối công tác biên, phiên dịch, vui lòng liên hệ:

Phòng Hợp tác quốc tế - Lễ tân đối ngoại

Điện thoại: 0236 3817097/0236 3812321

Email: international.danang@danang.gov.vn

Email: dnprotocol@danang.gov.vn

5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức - bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, đánh giá, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc; công tác cải cách hành chính; công tác kế hoạch - tổng hợp; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính - kế toán, văn thư - lưu trữ, hành chính - quản trị; tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho công chức, viên chức thành phố; quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; công tác phòng, chống dịch bệnh, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Sở

Điện thoại: 0236 322174/0236 3821878

6. Thực hiện chức năng về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác pháp chế; công tác khen thưởng đối ngoại; ứng dụng khoa học - công nghệ và phong trào sáng kiến; văn hóa công sở; bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vui lòng liên hệ:

Thanh tra Sở

Điện thoại: 0236 3822188

Tin cùng chuyên mục

 
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 210,015 Hôm qua: 816 - Hôm nay: 334 Tuần trước: 6,001 - Tuần này: 5,051 Tháng này: 30,128 - Tháng trước: 9,207 Online: 13