Sng-banner

Xuất bản thông tin

Ủy ban Châu Âu hỗ trợ dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

 

Dự án với tổng kinh phí tài trợ 393.000 EUR (tương đương 9.420.210.000 đồng) và kinh phí đối ứng 73.377 EUR (tương đương 1.758.846.690 đồng) được thực hiện nhằm hỗ  trợ gia tăng khả năng tiếp cận đối với các nguồn năng lượng mặt trời sạch ở miền Trung Việt Nam. Dự án gồm 3 hợp phần chính (1) Hỗ trợ phát triển các chính sách và quy định về năng lượng mặt trời, đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến năng lượng mặt trời đến người tiêu thụ cuối cùng và khuyến khích nghiên cứu về năng lượng mặt trời; (2) Hỗ trợ đầu tư việc lắp đặt thí điểm các hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số địa điểm như trung tâm y tế địa phương, trường học và một số hộ không có điện lưới; (3) Xây dựng năng lực và trao đổi, phổ biến kiến thức về năng lượng mặt trời cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, nhà quản lý năng lượng, nhà đầu tư và những người có liên quan thông qua đào tạo trực tiếp, tham quan tìm hiểu, trưng bày, giới thiệu các công nghệ phù hợp, bí quyết, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm năng ứng dụng tại miền Trung Việt Nam./.

 

Pin năng lượng mặt trời (Ảnh minh hoạ: nguồn Internet)

 

Trà Dung


Sng-CatNews

For input string: ""

Sng Html

Sng Html

Liên kết web

Vui lòng cấu hình chọn 1 chủ đề liên kết

Thống kê truy cập

0 0 0 5 7 9 1 4 0 5
Hôm nay: 1538
Hôm qua: 3560
Tháng này: 99542
Tổng cộng: 0005791405