Thông báo về đầu mối liên lạc hỗ trợ người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng
Đăng ngày 28-10-2021 08:52

Từ ngày 28/10/2021, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng sử dụng số điện thoại 0901 71 11 70 và hộp thư điện tử lanhsuvietkieu@danang.gov.vn để làm đầu mối tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (bao gồm việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19), thay cho 08 đường dây nóng trước đây đã thông báo tại Công văn số 1446/SNG-LS-NVNONN ngày 26/8/2021 của Sở Ngoại vụ.

Trân trọng thông báo./.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng