Đối ngoại Đà Nẵng

  • Hội nghị tăng cường công tác Ngoại giao kinh tế Đăng ngày 20-09-2022 08:17
  • Đà Nẵng xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại CHLB Đức Đăng ngày 19-09-2022 08:28
  • Kiều bào ở Đức mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 16-09-2022 10:25
  • Kêu gọi kiều bào tại Đức đầu tư vào thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 16-09-2022 10:23
  • Đà Nẵng không ngừng tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong (Lào) Đăng ngày 14-09-2022 08:20
  • Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác lĩnh vực cảng biển, logistics, du lịch với Hà Lan Đăng ngày 12-09-2022 08:34
  • Đà Nẵng quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư tại Vương quốc Anh Đăng ngày 12-09-2022 02:24
  • Tỉnh Savanakhet (Lào) tìm hiểu về công tác quản lý điện chiếu sang công cộng Đăng ngày 09-09-2022 08:18
  • Đà Nẵng phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng về kỹ năng phiên dịch Đăng ngày 05-09-2022 00:55
  • Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào Đăng ngày 01-09-2022 09:04