Đoàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Đà Nẵng
Đăng ngày 27-05-2022 08:55

Sáng ngày 26/5/2022, được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm Trưởng đoàn; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng.

Đoàn làm việc với các sở, ban, ngành liên quan của thành phố

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đã báo cáo tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021, trong đó nêu một số kết quả nổi bật trong công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Đà Nẵng, đồng thời đề cập những khó khăn, tồn tại và đề xuất một số nội dung trong công tác vận động và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Bà Đỗ Thị Kim Dung và các thành viên trong đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác PCPNN của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN. Đoàn cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với thành phố Đà Nẵng nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động PCPNN và nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN như tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TW ngày 24/01/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác PCPNN và Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động chương trình, dự án; xây dựng phần mềm quản lý hoạt động PCPNN và phát huy trách nhiệm của các đối tác dự án…

Đoàn thăm hoạt động dự án do tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ tại Trung tâm Từ thiện thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em

Trong chương trình làm việc tại Đà Nẵng, đoàn Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN còn làm việc với một số tổ chức PCPNN và thăm các hoạt động chương trình, dự án tại Đà Nẵng để nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển của các tổ chức PCPNN tại Đà Nẵng.

Việt Thư