Cơ hội giao thương tháng 01/2021
Đăng ngày 12-01-2022 01:20

Công ty G.E.Rubber (Đài Loan) có nhu cầu kết nối với doanh nghiệp cung ứng lốp cao su để nhập khẩu về Đài Loan.

Theo đó, sản phẩm lốp mà doanh nghiệp Đài Loan tìm mua có kích thước 175x50 mm (3.5 BAR)  và RFQ: 3000 hoặc 5000.pcs / lot.

Chi tiết về yêu cầu sản phẩm cũng như các điều khoản hợp đồng do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Thương vụ - Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Nguồn: Trang Ngoại giao kinh tế- Bộ Ngoại giao