Kết nối Đà Nẵng với Châu Âu
Đăng ngày 20-10-2021 01:47

Thành phố Đà Nẵng hiện đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 12 địa phương thuộc Châu Âu.

 • Hợp tác với các địa phương Bỉ

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Vùng Wallonie

2012

 • Giáo dục bậc đại học và sau đại học, liên kết công nghệ cao, đầu tư, thương mại, quảng bash ình ảnh hai bên
 • Hợp tác với các địa phương Belarus

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Grodno

2004

 • Hữu nghị
 • Hợp tác với các địa phương Bulgaria

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Varna

2014

- Trao đổi đoàn, cán bộ, chuyên gia

- Thông tin, kinh nghiệm về pháp luật, các giá trị lịch sử,

- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân

 • Hợp tác với các địa phương Nga

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Tỉnh Yaroslavl

1999

 • Du lịch: trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, công ty lữ hành, cơ quan chính quyền, tổ chức triển lãm và diễn đàn du lịch
 • Văn hóa – Thể thao: đào tạo, hỗ trợ thi đấu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội bóng đá thanh thiếu niên, tập huấn cho cán bộ giảng dạy
 • Giáo dục – Đào tạo: Thúc đẩy hợp tác giữa các trường, trao đổi cán bộ
 • Đầu tư – Thương mại: trao đổi thông tin dự án, nghiên cứu đầu tư, xúc tiến hội thảo, đàm phán; trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội chợ, diễn đàn, hỗ trợ tham dự hội chợ triển lãm và thương mại giữa các bên
 • Hợp tác với các địa phương Phần Lan

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Salo

2011 (thời hạn 5 năm)

 • Trao đổi các chuyến thăm, nghiên cứu khoa học – lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông, đạo tạo nghề và giáo dục bậc cao, quảng bá hình ảnh qua các kênh truyền thông, sự kiện

Thành phốTurku

2018

 • Đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh
 • Giao thông đường sông, giao thông công cộng, giao thông thông minh
 • Cảng biển và hậu cần
 • Phát triển năng lực đảm bảo an toàn an ninh mạng
 • Hợp tác với các địa phương Pháp

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Vùng Nord Pas de Calais

1993

 • Hữu nghị

Tỉnh Reunion

1997

 • Hữu nghị
 • Hợp tác với các địa phương Rumani

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Tỉnh Hunedoara

2002

 • Hữu nghị

Thành phố Timisoara

2014

 • Kết nối công dân, chia sẻ kinh nghiệm
 • Lĩnh vực: thương mại và đầu tư, du lịch, công nghệ cao, công nghệ thông tin, văn hóa, thanh niên, thể thao
 • Hợp tác với các địa phương Slovakia

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Kosice

2015

- Xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển công nghiệp thông tin và viễn thông, giao lưu văn hóa thể thao, đào tạo

- Trao đổi chuyến thăm, cán bộ, chuyên gia, chính sách, pháp luật, kinh nghiệm

- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân

 • Hợp tác với các địa phương Thụy Điển

Địa phương

Thời gian thiết lập quan hệ

Nội dung hợp tác

Thành phố Boras

2012 (Ký tăng cường 2018)

 • Ký kết dự án Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững do Trung tâm dân chủ địa phương ICLD tài trợ