Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và sự phát triển bền vững của thành phố
Đăng ngày 12-10-2021 02:53

Ngày 30/9/2021 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch có mục tiêu tổng quát nhằm kiểm soát và giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và sự phát triển bền vững của thành phố. Trên cơ sở đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể về giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (PCTNTTTE).

Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Chương trình tập huấn, tuyên truyền Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ năm năm 2021 (Nguồn: Thành Đoàn Đà Nẵng)

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PCTNTTTE; truyền thông, giáo dục vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về PCTNTTTE; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn PCTNTTTE; nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em; xây dựng môi trường an toàn PCTNTTTE; can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em; phát triển mạng lưới sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn…; đẩy mạng xã hội hóa trong triển khai thực hiện Kế hoạch…

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế và các địa phương, từ năm 2016 đến 2020 tổng số lượt trẻ em bị tai nạn, thương tích đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố là 30.970 lượt em và tăng dần qua các năm; trong đó, số trẻ em bị tai nạn do té ngã chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là tai nạn giao thông.

Thùy Linh